Personvern

1 Introduksjon

Karrierestories ("Karrierestories", "vi", "oss") er en unik plattform designet for jobbsøkende og studenter som ønsker et dypere innblikk i selskapers indre liv. Gjennom engasjerende videoer fra selskapene gir vi deg en autentisk følelse av hverdagen til ansatte, samtidig som vi tilbyr en oversikt over ledige stillinger og generell informasjon om selskapene. Vår forpliktelse er å fremme transparent kommunikasjon mellom arbeidsgivere og potensielle ansatte, og samtidig ivareta ditt personvern med høyeste prioritet.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Karrierestories samler inn informasjonen din når du bruker våre tjenester, hvilken informasjon vi samler inn, hvordan den brukes og med hvem informasjonen deles. Tjenester inkluderer alle måter du kan samhandle med oss, enten gjennom nettstedet eller annen interaksjon som involverer bruk av våre tjenester og produkter. Karrierestories er ansvarlig for all behandling og håndtering av personopplysninger som samles inn gjennom bruk av våre tjenester eller gjennom kontakt med oss. Dette betyr at vi er ansvarlige for å overholde personvernlover i gjeldende jurisdiksjon, personvernforordningen (GDPR) og andre gjeldende personvernregler. Informasjonen som Karrierestories samler inn, bruker og deler inkluderer blant annet registreringsinformasjon, betaingsinformasjon, metadata, stedsdata og data om enheten din.

Din informasjon lagres og behandles i samsvar med kravene fastsatt i personvernforordningen (GDPR), som nærmere beskrevet nedenfor. Vi vil bare beholde informasjonen din så lenge det er nødvendig i samsvar med formålene beskrevet i denne policyen. Våre brukere og andre tredjeparter har ikke tilgang til personlig informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere en registrert person uten den registrerte personens forutgående, uttrykkelige samtykke eller på annen måte uten et juridisk grunnlag for hver aktuell behandlingsaktivitet. Denne personvernerklæringen angir vilkårene og betingelsene for behandling og bruk av personopplysninger som du har gitt til oss (eller som er samlet inn fra deg) til Karrierestories når du bruker våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester aksepterer du våre vilkår og betingelser samt de betingelser og praksis som beskrives i denne personvernerklæringen.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester hvor som helst i verden, inkludert brukere av våre apper, nettsteder, funksjoner eller andre tjenester.

2 Innsamling og bruk av din informasjon og data

Når du bruker våre tjenester, vil vil samle informasjon og data (samlet kalt "Data") som du vil sende til oss, eller vi vil samle inn fra deg. I de følgende avsnittene nedenfor, vil vi gi viktige detaljer angående innsamlingen og bruken av dine Data.

2.1 Innsamling og bruk av din Data

Når du surfer på våre nettsider, vil vi samle inn din internettprotokoll (IP)-adresse som brukes til å koble tilgangsenheten din til internett, samt informasjon om tilkoblingen som nettlesertype, versjon, foretrukne språk og tidssoneinnstillinger.

For å kjenne publikummet vårt bedre, bruker vi systemer som samler inn og gir oss data om våre besøkende på en aggregert, ikke-personlig identifiserbar måte. Det inkluderer data om demografi, lokasjon, interaksjon og atferd.

Vi mottar og behandler alle data du laster opp til våre nettsider, som informasjonen du taster inn i skjemaer og chatter.

Grunnlaget for denne behandlingen er en legitim interesse for oss i å forbedre våre tjenester basert på aktiviteter i tjenesten. Det juridiske grunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Basert på ditt samtykke samler vi informasjon gjennom informasjonskapsler, pikseltagger og andre sporingsteknologier for å kunne nå deg med relevante annonser og andre markedsføringsmeldinger, samt for å hjelpe oss med å forstå effektiviteten på vår nettside.

2.2 Retningslinjer for cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å bedre forstå de som besøker våre nettsider, slik at vi kan tilby dem en mer skreddersydd tjeneste med Karrierestories. Vi bruker også informasjonskapsler for å samhandle og berike brukeropplevelsen din.

Informasjonskapsler er små filer som lagres på datamaskinens harddisk som sporer informasjon om hvordan du bruker og samhandler med et nettsted. Noen informasjonskapsler er «øktskapsler», som automatisk slettes når du forlater Karrierestories. Andre er «vedvarende» informasjonskapsler som ikke sletter seg selv og sporer bruken din av våre verktøy over tid. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a). Vi bruker også tredjeparts tjenesteleverandører som setter informasjonskapsler. Se «tredjepartssamling» for en oversikt over informasjonskapsler satt av Karrierestories. De fleste informasjonskapsler kan deaktiveres i nettleserinnstillingene dine.

2.3 Tredjepartsleverandører

For å få våre tjenester til å fungere til de tiltenkte formålene, kan det være nødvendig å dele noe av dine data med våre tredjepartsleverandører. Vi kan dele dine data med Karrierestories tilknyttede selskaper eller enheter som leverer tjenester eller utfører databehandling på våre vegne, eller for data sentralisering og/eller logistikk; med leverandører, konsulenter og andre tjenesteleverandører som trenger tilgang til slik informasjon for å utføre arbeid på våre vegne og/eller for å muliggjøre dem å levere tjenestene du har bedt om; og med tredjeparter du tillater oss å dele informasjon med, for eksempel andre apper eller nettsteder som integrerer med vår API eller våre tjenester, eller de med en API eller tjeneste som vi integrerer med.

Vi kan dele informasjonen vi samler inn om deg med tredjeparter som beskrevet under eller som beskrevet på tidspunktet for innsamling eller deling.

TredjepartsleverandørerData som blir prosessertHvorfor vi bruker denne dataenHvor lagres den
Customer.ioKontaktinformasjonSende ut relevant informasjon med nyhetsbrev eller e-postEU
HotjarTilkoplingsinformasjon og analysedataTilbakemelding fra brukere, statistikk og atferd analyseEU
HubSpotKontaktinformasjonSende ut relevant informasjon og system for kunderelasjonerEU
SegmentTilkoplingsinformasjon og analysedataTilbakemelding fra brukere, statistikk og atferd analyseEU
StripeKontakt- og betalingsinformasjonTa betalt for lisensEU
WebflowKontaktinformasjonRegistreringsskjema for brukereEU

*Karrierestories og alle underleverandører som er oppført ovenfor, har signert en DPA og EU-standard kontraktsklausuler, godkjent av EU-kommisjonen for å sikre at eventuell overføring av personopplysninger (både innenfor og utenfor EU/EØS) oppfyller kravene og forpliktelsene som følger av den generelle personvernforordningen.

** Overføring av ikke-HR-personopplysninger til selskap i USA, er basert på Adekvatbeslutningen den 10. juli 2023, ettersom selskapet er inkludert i Data Privacy Framework List, som er effektiv fra 10/10/2023.

3 Hvordan vi behandler dine data

3.1 Databehandler og databehandlingsansvarlig

Vi har strenge databehandleravtaler med alle våre leverandører/databehandlere med hensyn til all behandling av personopplysninger på vegne av oss for å sikre at all behandling av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Når det gjelder dine data, er vi databehandlingsansvarlig. De databehandlerne vi engasjerer, skal kun behandle personopplysninger på instruks fra oss og strengt i henhold til slike instruksjoner. Vi kan til enhver tid ha avtaler med databehandlere i andre deler av verden, inkludert i Amerika, Asia eller Europa, som vil behandle dine data på våre vegne og i samsvar med gjeldende personvernlov. Vi vil kun overføre data ut av EU i samsvar med avgjørelsen C-311/18 (Schrems II), eller eventuelle erstatnings- eller alternative klausuler godkjent av Europakommisjonen.

Ved bruk av våre tjenester erkjenner du at dine data kan bli overført, lagret, behandlet og brukt i EU, og andre land hvor eventuelle tredjeparts tjenesteleverandører opererer på våre vegne. Du bekrefter også at du er klar over at personvern- og databeskyttelseslovene i noen av disse landene kan variere fra lovene i landet der du bor. Der dette er tilfellet, vil vi ta passende forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger.

3.2 Formål med behandlingen av dine data

Vi kan ikke bruke dine data til andre formål enn de som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Vi vil kun lagre dine data så lenge det er nødvendig for å oppfylle det spesifikke formålet med behandlingen.

3.3 Sikring av dine data

En beskrivelse av de tiltak som er implementert for beskyttelse av dine personopplysninger følger nedenfor:

Personell og tilgangskontroll:
Kun autorisert personell med undertegnede konfidensialitetsavtaler kan innvilge, endre eller oppheve tilgang til et informasjonssystem som bruker eller inneholder personopplysninger om våre kunder og brukere. Autorisert personell vil kun ha tilgang til data som er nødvendig for å levere og forbedre vår tjeneste.

Databeskyttelse:
Vi vurderer alltid passende sikkerhetstiltak for å holde dine data beskyttet. Som hashing av passord og kryptering av data under overføring.

Kontraktskontroll:
Vi inngår databehandleravtaler med tredjeparter som behandler data på våre vegne. Vi sikrer at personopplysninger kun behandles i samsvar med kundens instruksjoner.

Logisk tilgangskontroll:
Dine data er logisk separert fra andre data. Vår database er beskyttet mot uautorisert tilgang ved bruk av blant annet passord.

Forretningskontinuitet:
Vi sikrer at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet ødeleggelse eller tap (tilgjengelighetskontroll); ved å utføre sikkerhetskopiering enten selv eller gjennom noen av våre underbehandlere.

4 Kommunikasjon

E-post – Vi kan sende deg e-poster angående kontoen din, oppdateringer av tjeneste/verktøy, nettsiden og tjenester, eller endringer i vilkårene for tjenesten og personvernerklæring.

4.1 Markedsføring, markedsundersøkelser og spørreundersøkelser

Vi vil sende deg relevante tilbud og spørreundersøkelser om våre produkter og tjenester på en rekke måter, inkludert e-post, men kun hvis du har gitt samtykke til å motta denne typen markedsføringskommunikasjonene. Når du registrerer deg hos oss, vil vi spørre om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, og du kan endre dine markedsføringsvalg når som helst, ved å klikke på avmeldingslenken i bunnteksten av enhver markedsføringse-post eller ved å kontakte oss.

5 Sletting av data

Dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes fra våre systemer, kan du kontakte oss via de oppgitte kontaktdetaljene. Vi vil behandle din forespørsel i overensstemmelse med gjeldende lovverk, og slette dine data fra våre aktive systemer og informere eventuelle tredjeparter om slettingen, med mindre vi er lovpålagt å beholde informasjonen for å overholde juridiske forpliktelser.

Vi er forpliktet til å sikre trygg håndtering av dine personopplysninger og vil behandle din sletteforespørsel med største grad av omsorg. Vennligst gi oss beskjed gjennom vårt kontaktskjema eller e-post hvis du ønsker å utøve din rett til sletting. Dette styrker vår forpliktelse til å håndtere dine personopplysninger ansvarlig og transparent, og å støtte ditt personvern gjennom hele prosessen.

6 Endring og deling av data

Dersom du merker feil eller mangler ved dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å benytte tilgjengelige funksjoner for å oppdatere informasjonen direkte. Skulle du av en eller annen grunn ikke kunne gjøre dette selv, ber vi deg om å kontakte os for assistanse. I tillegg, i henhold til gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å innhente informasjon om hvordan handler dine personopplysninger. For å motta slik informasjon, eller for å gjøre krav på din rett til sletting av data (i henhold til EU GDPR artikkel 17) eller rett til dataportabilitet (EU GDPR artikkel 20), besøk vår nettside på eller ta kontakt med oss direkte.

7 Barn

Vi samler ikke bevisst inn eller lagrer personlig identifiserbar informasjon fra personer under 16 år. Enhver som gir personlig identifiserbar informasjon gjennom nettstedet bekrefter at de er over 16 år. Hvis du blir oppmerksom på brukere under 16 år, anbefaler vi at du kontakter oss, og vi vil bruke rimelige anstrengelser for å fjerne den informasjonen fra våre registre.

8 Varsler og oppdateringer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller modifisere personvernærkleringen og bruksvilkårene når som helst uten forvarsel. Din fortsatte bruk av vår nettside vil utgjøre din aksept av eventuelle reviderte avtaler. Hvis vi gjør betydelige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg. Vi anbefaler at du periodisk sjekker disse avtalene for endringer. Hvis du velger å bruke våre tjenester, vil eventuelle tvister angående personvern være underlagt denne personvernerklæringen og våre bruksvilkår. Med mindre annet er angitt, gjelder vår gjeldende personvernerklæringen for all informasjon som vi samler inn om deg og kontoen din, inkludert annen data og informasjon som vi samler inn når du samhandler med våre tjenester.

9 Lovvalg og jurisdiksjon

Norsk lov skal gjelde for bruksvilkårene og denne personvernerklæringen. Skulle du ha en tvist med Karrierestories (av Gobi Stories AS) med organisasjonsnummer 915 752 381, skal du først kontakte oss ved å sende en e-post. Enhver tvist som oppstår under bruksvilkårene og denne personvernerklæring, skal søkes løst i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke kan oppnås, skal tvisten være underlagt ordinære rettslige prosedyrer. Det juridiske vernetinget for tvister skal være Oslo tingrett.

10 Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående Karrierestories tjenester eller avtaler, nøl ikke med å kontakte oss via e-post (contact@gobistories.com), gjennom vår nettside eller besøk oss. Du kan finne mer informasjon på vår nettside under kontakt oss.

Takk for at du leste vår personverærklering. Vi håper du liker Karrierestories!

Sist oppdatert: 16.02.2024